Vattenrening

Behöver vi rena våra dricksvatten?

Människokroppen består till 70% av vatten, ett barns kropp till ca 90 %, och detta vatten byts ut varje månad. 99% av alla molekyler i kroppen är vattenmolekyler. Mängder av ämnen som kroppen inte kan använda, vissa av de giftiga, följer med vattnet när vi dricker.

Även om vattnet kan se rent ut så innehåller det många oönskade ämnen som exempelvis tungmetaller, radon, pesticider, biocider, klor, bakterier, parasiter och inte minst läkemedelsrester.

Belastar du din kropp i onödan?

Det är nu lättare än någonsin att försäkra sig om att ha tillgång till rent, välsmakande och hälsosamt vatten, praktiskt taget helt utan gifter och farliga kemikalier. Det vi äter och dricker kan smaka bättre och vi behöver inte bekymra oss om vad våra barn får i sig via vattnet. Det är inte längre nödvändigt att släpa hem dyrt vatten i plastflaskor, s.k. källvatten som tyvärr tar upp oönskade ämnen från plasten det förpackas i. Det finns nu tekniker som gör vattnet ungefär lika rent som det smältvatten man kan dricka från glaciärer, och som dessutom låter mineralerna vara kvar i vattnet. Vattenrenarna är enkla att använda och kostnaden är bara ca 4-5 öre litern. Detta gör att det börjar bli en självklarhet att använda sig av dessa nya tekniker.

Microspiralfilter

Filter med microspiraler är en ny, unik metod att rena vatten. Det stoppar bakterier och parasiter, tungmetaller, läkemedelsrester och andra oönskade ämnen, medan nyttiga mineraler och spårämnen lämnas kvar. En stor fördel är att filtret mycket effektivt håller kvar de insamlade föroreningarna trots att det är fullt, även om trycket ökar.

Nyare tester visar även att Bisfenol A (BPA) hanteras fullständigt, utan att vattnets hälsosamma egenskaper förminskas.

Hur fungerar microspiralfiltret?

Det unika materialet drar till sig och fångar upp det som inte är vatten. När patronen är fylld med oönskade ämnen avtar flödet men vanligtvis bör ett filter bytas en gång om året. Materialet arbetar på 4 sätt och ett dessa illustreras nedan där det är tydligt att bara vattenmolekyler och mineraler på ett enkelt sätt kan komma igenom de spiralformade porerna, med en storlek på 0,05 – 0,1 μm. Föroreningar såsom tungmetaller, medicinrester, mikroorganismer etc fastnar till stor del och kommer inte ut i vattnet igen, inte ens vid tillfälliga tryckökningar när filtret används i våra större filtermodeller.